ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οικολογικές Λύσεις με τη χρήση Βιοτεχνολογίας

Οικολογικές Λύσεις Αποβλήτων

Η Acqua Chemitec μελετά και συντάσσει προγράμματα για ολοκληρωμένες λύσεις διάσπασης και επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων με προϊόντα βιοτεχνολογίας. Παρέχει λύσεις στα προβλήματα του συνολικού αποχετευτικού συστήματος, όπως φραγμένες σωληνώσεις, αντλιοστάσια με συγκέντρωση λίπους, λιποσυλλέκτες κ.α. με προϊόντα βιοτεχνολογίας, κατάλληλα για την κουζίνα και το μπάνιο.

Περισσότερα