ΠΙΣΙΝΕΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια

Χημικά Πισίνας

Το νερό της πισίνας πρέπει να είναι απαλλαγμένο από το οποιοδήποτε μικροβιακό φορτίο. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του νερού της πισίνας. Η Acqua Chemitec Corfu προσφέρει χημικά προϊόντα πισίνας, που είναι δοκιμασμένα στα νερά της Κέρκυρας, 100% αποτελεσματικά και έχουν την προβλεπόμενη από τον ΕΟΦ άδεια ως απολυμαντικά.

Περισσότερα

Απολύμανση Νερού Πισίνας

Ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την απολύμανση του νερού για χρήση πισίνας ή μετατροπή του σε πόσιμο. Εξασφάλιση της καθαρότητας του πόσιμου νερού και αποτελεσματικότητα ενάντια σε όλες τις μορφές των μικροβίων.

Περισσότερα