ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Καθαρό Νερό, απαλλαγμένο από μικρόβια & οσμές
Pool

Το νερό της πισίνας πρέπει να είναι απαλλαγμένο από το οποιοδήποτε μικροβιακό φορτίο.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του νερού της πισίνας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Κάθε μια από αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η Acqua Chemitec μελετά και σας προτείνει την καλύτερη λύση απολύμανσης νερού, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Μέθοδος 1η

ΣΥΣΤΗΜΑ UV - ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

Με τη χρήση UV ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΤΕ στο 80% το χλώριο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης του ελεύθερου χλωρίου, όταν χρησιμοποιείτε UV, μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική στην υγεία.

UV
CL

Μέθοδος 2η

ΣΤΕΡΕΟ & ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ

Το Χλώριο είναι το πιο συνηθισμένο απολυμαντικό μέσο, τόσο στην υγρή όσο και στη στερεά μορφή του. Για να βρίσκεται όμως στη σταθερή επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο νερό της πισίνας θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης του ph και του χλωρίου.

Μέθοδος 3η

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ - CLO2

Το Διοξείδιο του Χλωρίου (CLO2) αποτελεί ιδανική λύση απολύμανσης νερού για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Απαλλάσει το νερό από μικρόβια και οσμές, καθαρίζει δεξαμενές και σωλήνες ύδρευσης με αποτέλεσμα να έχουμε καθαρό νερό και σωληνώσεις, χωρίς να διαβρώνει τον εξοπλισμό.

CLO2

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ Επικοινωνία