ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Επαγγελματικές & Οικιακές Λύσεις

Ηλεκτρονική Συσκευή Αλάτων

Οριστικό τέλος σε άλατα και σκουριά- καταπολέμηση του βιοφιλμ (biofilm). Το GSF SCALE REMOVER είναι ηλεκτρονική συσκευή η οποία μετά την εγκατάσταση της σε ένα υδραυλικό δίκτυο το απαλλάσσει ΜΟΝΙΜΑ από τις επικαθήσεις των αλάτων, κυρίως ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου.

Περισσότερα

Οικιακές Οσμώσεις

Η τεχνολογία της Aντίστροφης Όσμωσης αποτελεί την τελειότερη μέθοδο πλήρους καθαρισμού του νερού βρύσης. Το Eiger Aqua Filter RO Eco είναι ένα πλήρες και αξιόπιστο μοντέλο Αντίστροφης Όσμωσης Πέντε Σταδίων με δοχείο αποθήκευσης 12 λίτρων για τοποθέτηση κάτω απο τον πάγκο της κουζίνας.

Περισσότερα

Επαγγελματικές Οσμώσεις

Η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού μετατραπεί το υφάλμυρο νερό σε καθαρό πόσιμο νερό ή και σε υπέρ-καθαρό νερό για βιομηχανική ή γεωργική χρήση. Τα ολικά διαλυμένα στέρεα (TDS) που μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης είναι από 300 ppm ως 6.000 ppm και παράγουν καθαρό νερό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Περισσότερα

Αποσκλήρυνση

Η Aποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης της σκληρότητας του νερού και επιτυγχάνεται με τη χρήση ιοντοεναλλακτικής ρητίνης, η οποία αφαιρεί τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου, που ευθύνονται για τη σκληρότητα του νερού.

Περισσότερα

Φίλτρανση

Με τη φίλτρανση του νερού επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών ή άλλων ουσιών καθώς και η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του νερού, με κριτήρια θολερότητας, οσμής και γεύσης.

Περισσότερα