ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Μείωση της σκληρότητας με τη χρήση ρητίνης
Anticalcar

Η Aποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης της σκληρότητας του νερού και επιτυγχάνεται με τη χρήση ιοντοεναλλακτικής ρητίνης, η οποία αφαιρεί τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου, που ευθύνονται για τη σκληρότητα του νερού.

Όταν η ρητίνη γεμίσει με ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου, τότε ξεκινά η διαδικασία της αναγέννησης, όπου καθαρίζεται η ρητίνη, με τη χρήση διαλύματος άλμης στο δοχείο της ρητίνης. Μετά το ξέπλυμα και τον καθαρισμό, η ρητίνη είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η Acqua Chemitec διαθέτει αποσκληρυντές για κάθε περίσταση, καλύπτοντας κάθε βιομηχανική ανάγκη.

Κατηγορίες Αποσκληρυντών Νερού

Αποσκληρυντής Μονής Στήλης

Αποτελείται από:

1. Δοχείο ρητινών από fiber glass ή πλαστικοποιημένο χάλυβα
2. Δοχείο άλμης από ενισχυμένο πολυαιθαλαίνιο
3. Κεφαλή προγραμματισμού AUTOTROL ή CLAK
4. Ιοντοεναλλακτική ρητίνη
Single
Double

Δίδυμος Αποσκληρυντής

Αποτελείται από:

1. Δυο δοχεία ρητινών από fiber glass ή πλαστικοποιημένο χάλυβα
2. Ένα κεντρικό ή δυο χωριστά δοχεία άλμης από ενισχυμένο πολυαιθαλαίνιο
3. Προγραμματιστή έλεγχου λειτουργίας AUTOTROL ή CLAK
4. Δεν σταματάει να παράγει νερό, καθώς το ένα δοχείο κάνει αποσκλήρυνση και το άλλο αναγέννηση

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ Επικοινωνία