ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΣΜΩΣΕΙΣ

Καθαρό και Πόσιμο Νερό

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού μετατρέπει το υφάλμυρο νερό σε καθαρό πόσιμο νερό ή και σε υπέρ-καθαρό νερό για βιομηχανική ή γεωργική χρήση. Τα ολικά διαλυμένα στέρεα (TDS) που μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης είναι από 300 ppm ως 6.000 ppm και παράγουν καθαρό νερό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Οι μονάδες αφαλάτωσης της εταιρείας μας αποτελούνται από τα καλύτερα υλικά της παγκόσμιας αγοράς.

Osmosis Pro
Osmosis

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης Υφάλμυρου Νερού είναι:

1. Πλαίσιο μονάδας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
2. Σωληνώσεις από PVC στο πρωτογενές νερό και ατοξικό PVC στο παραγόμενο
3. Αντλίες τροφοδοσίας, υψηλής πίεσης, πλύσης μεμβρανών της εταιρείας GRUNDFOS
4. Δοσομετρικά συστήματα της εταιρείας GRUNDFOS
5. Μεμβράνες FILMETEC της εταιρείας DOW
6. Ηλεκτρολογικό υλικό της εταιρείας TELEMECANIQUE ΚΑΙ PLC της SIEMENS

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε καθαρό πόσιμο. Τα ολικά διαλυμένα στέρεα (TDS) που μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης είναι από 6.000 ως 43.000 mg/l.

Salt Water Osmosis

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούμε στις μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης Θαλασσινού Νερού είναι:

1. Πλαίσιο μονάδας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
2. Σωληνώσεις από ASI DUPLEX ή ASI SUPER DUBLEX στο πρωτογενές νερό και ατοξικό PVC στο παραγόμενο
3. Αντλίες τροφοδοσίας, υψηλής πίεσης, πλύσης μεμβρανών της εταιρείας GRUNDFOS
4. Δοσομετρικά συστήματα της εταιρείας GRUNDFOS
5. Μεμβράνες FILMETEC της εταιρείας DOW
6. Ηλεκτρολογικό υλικό της εταιρείας TELEMECANIQUE ΚΑΙ PLC της SIEMENS
7. Θήκες μεμβρανών της εταιρείας PHOENIX

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ Επικοινωνία