ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

Απομάκρυση Σωματιδίων, Βελτίωση Οσμής & Γεύσης

Με τη φίλτρανση του νερού επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών ή άλλων ουσιών καθώς και η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του νερού, με κριτήρια θολερότητας, οσμής και γεύσης.

Κάθε σύστημα φίλτρανσης μπορεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή εγκατάσταση, αλλά και να είναι το στάδιο της προ επεξεργασίας για ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης.

Η φίλτρανση πραγματοποιείται με την ορθή χρήση των παρακάτω φίλτρων:

  • Φίλτρα Φυσιγγίων
  • Φίλτρα Άμμου
  • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
  • Φίλτρα Απομάκρυνσης Σιδήρου & Μαγνησίου
Water Filter

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Filter

Φίλτρα Φυσιγγίων

Water Sand Filter

Φίλτρα Άμμου

Filter

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

Filter

Φίλτρα Απομάκρυνσης Σιδήρου & Μαγνησίου

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ Επικοινωνία