ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Μέθοδοι Απολύμανσης Πόσιμου Νερού

Μέθοδος 1η

ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Η περισσότερο διαδεδομένη και οικονομικά συμφέρουσα μέθοδος απολύμανσης του πόσιμου νερού είναι η Χλωρίωση. Η Χλωρίωση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ενάντια στους περισσότερους παθογόνους μικροοργανισμούς. Είναι μια απλή και ασφαλής μέθοδος απολύμανσης, το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα της είναι ότι παρέχει ένα υπόλειμμα στο δίκτυο ύδρευσης που προστατεύει το νερό από πιθανή μόλυνση σε ολόκληρο το δίκτυο.

Σημαντικό μειονέκτημα της χλωρίωσης είναι η δημιουργία οργανικών παραπροϊόντων χλωρίωσης (THMs, HAAs, HANs) τα οποία απειλούν την υγεία του ανθρώπου. Επίσης η χλωρίωση δεν είναι αποτελεσματική ενάντια στο παθογόνο Cryptosporidium.

CLORON
CLO2

Μέθοδος 2η

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ (ClO2)

Το Διοξείδιο του Χλωρίου (CLO2) αποτελεί ιδανική λύση απολύμανσης νερού για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Απαλλάσει το νερό από μικρόβια και οσμές, καθαρίζει δεξαμενές και σωλήνες ύδρευσης με αποτέλεσμα να έχουμε καθαρό νερό, χωρίς να διαβρώνει τον εξοπλισμό.

Είναι πολύ δραστικό απολυμαντικό και έχει υπολειμματική δράση. Χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού για την αδρανοποίηση ιών, βακτηρίων και πρωτόζωων όπως Gardia και Cryptosporidium. O βασικός μηχανισμός αδρανοποίησης των παθογόνων μικροοργανισμών είναι η διακοπή της σύνθεσης των πρωτεϊνών (https://www.atsdr.cdc.gov). Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της Legionella, η οποία προκαλεί οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού, τη γνωστή Νόσο των Λεγεωνάριων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά CLO2:

Δεν περιέχει ισοκυανουρικό οξύ σαν σταθεροποιητή
Δεν αυξάνει την τιμή του pH
Δεν προκαλεί καθίζηση ασβεστόλιθου (άλατα)
Δεν απαιτεί σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης
Είναι πολλαπλάσια ισχυρό σε σχέση με την οποιαδήποτε μορφή του χλωρίου
Έχει αποτελεσματική δράση στην καταπολέμηση της legionella
Δεν εξαρτάται η αποτελεσματικότητα του από τη τιμή του pH
Δεν έχουμε οσμές χλωρίου


Πλεονεκτήματα έναντι του Χλωρίου:

Είναι πολύ πιο ισχυρό από το χλώριο
Δεν είναι διαβρωτικό
Αδρανοποιεί το cryptosporidium και το giardia σε ποσοστά 90 έως 99,9%
Έχει αποτελεσματική δράση κατά της νόσου των λεγεωνάριων (legionella)
Δεν εξαρτάται η αποτελεσματικότητα του από την τιμή του pH του νερού
Δεν σχηματίζει παραπροϊόντα, όπως τριαλογονομένα παράγωγα του μεθανίου THMs (χλωροφόρμιο, βρωμοδίχλωρο μεθάνιο κτλ), τα οποία είναι καρκινογόνες ουσίες
Καταστρέφει το βιοφίλμ των σωληνώσεων. Το βιοφίλμ είναι ένα στρώμα αλάτων κυρίως, που προστατεύει τα βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες. Το διοξείδιο του χλωρίου διεισδύει στο βιοφιλμ και το καταστρέφει

Μέθοδος 3η

ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

Κατά την απολύμανση του νερού με Υπεριώδη Ακτινοβολία (UV), αντίθετα με τη χλωρίωση, δεν παράγεται κανένα παραπροϊόν σε επίπεδα ανησυχητικά για την υγεία του ανθρώπου. Οι ακτίνες UV είναι αποτελεσματικές ενάντια στο παθογόνο Cryptosporidium και στην αδρανοποίηση των περισσότερων ιών, σπορεία και κύστες.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της απολύμανσης του πόσιμου νερού με UV είναι ότι δεν παρέχεται καμία υπολειμματική προστασία στο δίκτυο ύδρευσης.

UV

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ Επικοινωνία